UITNODIGING VOOR ONZE OPEN AVOND OP DONDERDAG  6 OKT 2022 OM 19:30 UUR OP DE MARKT TE SCHAGEN. EEN LEZING MET VRAGENSTELLEN, UITLEG, VERDIEPING, BORREL, SFEER MAAR OOK KENNIS MAKEN MET ELKAAR

met als onderwerp:

Utopia is een Utopie [ of niet soms?]

wat kunt u verwachten:

Voor u als belangstellende is er gelegenheid om deze ‘gewone’ logeavond bij te wonen bij Loge Scagha in Schagen. De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter met de vaste tekst waarmee dat normaal ook gebeurt. 


Daarna is er een korte inleiding van ongeveer 15 minuten waarin een spreker onder andere ingaat op ons streven naar Utopia. Dit ‘opgeleverde werk’ wordt daarna kort samen besproken. Uw inbreng bij deze uitwisseling van gedachten wordt door ons op prijs gesteld.  Na de pauze wordt er in kleine groepjes verder over de inleiding en/of andere Mason/vrijmetselaarszaken gesproken.

De avond lijkt in hoge mate op een normale avond van de Loge.

INSCHRIJVEN
De avond begint om 20,00 uur en de deur is open vanaf 19:30. Er  wordt geen entree geheven want we beschouwen u als onze gast. Wel is er een verplichte aanmelding via email [loge.scagha@gmail.com] of whatsapp 06-83644124 – Adres: Koffiekamer grote kerk, Markt 23a in Schagen. (Schuin tegenover Restaurant Stiel)

Achtergrondinformatie .

Utopia, is een ideale wereld maar een onmogelijke werkelijkheid.

“Ons” doel en “ons” streven is een Utopia wat eigenlijk wil zeggen, een perfecte wereld en/of maatschappij. Maar is tegelijkertijd een onmogelijke werkelijkheid, dus niet te verwezenlijken, dus een Utopie.

 Maar waarom dan toch een dergelijk thema?

Omdat het handelt op ons gezamenlijk doel, deze wereld met elkaar een plaats in het universum te maken waar we een Broederschap vormen en daarmee elkaar respecteren, vertrouwen, verstaan, en dus begrijpen dat we als het ware één zijn.  En ons bewust zijn dat de tijd die ons hiervoor is gegeven slechts een hele korte periode is die we zo optimaal mogelijk moeten zien te benutten. Dat we ons dienen te realiseren dat het slechts op onszelf aankomt en dat de ander alleen maar een richtlijn, een voorbeeld kan zijn waar we ons aan kunnen spiegelen. Juist in deze periode die voor velen heel veel vraagtekens bevat. Maar realiseer je wel dat de oplossing vooral in ons eigen doen en laten vervat zit. En in ons geval: being a mason!