Vrijmetselarij Loge Scagha nr. 267

Not just a man, a mason

Avond voor belangstellenden De invloed van symboliek in het dagelijkse leven UITNODIGING OPEN AVOND VRIJMETSELAARSLOGE ‘SCAGHA’ IN SCHAGEN Het gebeurt zelden dat de vrijmetselaren u iets meer laten zien wat zij doen. En nog minder vaak dat zij iets van hun symboliek toelichten. Wat zouden de verstrengelde passer en winkelhaak boven de ingang van een […]

Meer lezen

De aardse reis verloopt steedslangs kronkelige paden met talrijke verborgen levenslessen. Mensen, spirituele wezens in een stoffelijk lichaam,moeten door die lessen hun individuele grondtoonontdekken: hun ware identiteitdie hen verbindt met de alfaen omega van de kosmische levensstroom – oneindigebron van alle bestaan. KEN U ZELVE is voor ieder mensde primaire levensopdracht. Maar vanaf onze geboortehechten […]

Meer lezen