Maar wat is het geheim van de vrijmetselaars en wat is het verloren symbool? Wat is er in het boek waar en niet waar over de vrijmetselarij? Ook in Schagen is een vrijmetselaarsloge. Wat gebeurt daar en wat voor soort mensen zijn er lid?

Door aan de hand van de boeken in de wereld van Dan Brown te duiken komt u tijdens de lezing meer te weten over de feiten en de mysteries van de vrijmetselarij.

De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aandacht, net als het verloren symbool. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met leden over de vrijmetselarij en de loges.

De lezing is op donderdag 18 April 2024
aanvang 20.00 uur; zaal open 19:30 uur

Markt 23 Schagen, Grote Kerk

toegang € 5,- inclusief koffie en thee

aanmelden: logescaghainfo@gmail.com (of stuur een whatsapp naar: 06-83644124)

Paul Marselje is meester-vrijmetselaar en oud-voorzittend meester van een vrijmetselaarsloge. Hij zat lange tijd in het hoofdbestuur van Orde van Vrijmetselaren in Nederland. Marselje was ook lid van de landelijke werkgroep ter bestudering van vrijmetselaarsrituelen en was langdurig voorzittend meester van een vrijmetselaarskapittel in de ‘Orde der Hoge Graden’.

In het dagelijks leven is de Haarlemse oud-wethouder voorzitter van een uitgeverij, een artsenmaatschap en een kunstmarktenorganisatie. Als singer-songwriter kende hij qua aandacht zijn beste tijd in de zeventiger jaren. Hij keerde in 2015 terug met een nieuw, vierde album ‘Een ander gezicht’. Hij is medeauteur van ‘Where do you go to my lovely’, een wereldhit uit de late zestiger jaren van de vorige eeuw.