Historie

De historie van Loge Scagha begint op 23 november 1977. Op die datum kwamen zes Vrijmetselaren bijeen om te onderzoeken of de contacten met andere Broeders in de regio Noord-Holland zodanig konden worden verstevigd dat zulks zou kunnen leiden tot oprichting van een Vrijmetselaarskring in Schagen. Daarmee beoogden de initiatiefnemers een maconniek ontmoetingspunt te creëren voor Broeders uit diverse Loges -van Amsterdam tot Den Helder – die gezamenlijk zouden moeten bevorderen dat in de regio Schagen een krachtige Loge kon worden gesticht. De zes Broeders beschouwden Schagen als een ‘witte vlek’ in de Kop van Noord-Holland waar het maconnieke licht moest worden ontstoken. Hun doel was andere Loges in Noord-Holland hiervan te doordringen en ermee te laten instemmen.

Op 8 maart 1978 vond oprichting van de Vrijmetselaarskring Schagen’ plaats. De oprichters waren 13 Broeders uit diverse Loges in Alkmaar, Amsterdam, Den Helder en Hoorn. Als hun voornaamste gezamenlijke werkopdracht gold: het binnen drie jaren oprichten van een Loge in Schagen. Uitvoering van deze opdracht geschiedde op basis van maandelijkse gespreksavonden waarbij ernaar werd gestreefd de goede relaties met de bestaande Loges in de kop van Noord-Holland blijvend te bevorderen, te onderhouden, respectievelijk te verstevigen. ln die contacten leerden de Broeders binnen de Vrijmetselaarskring elkaar beter kennen, en werden er in broederlijke verbondenheid gezamenlijk praktische maconnieke en financiële voorwaarden nauwgezet uitgewerkt en vastgelegd. Zij kwamen bijeen in een klein bovenzaaltje van café-restaurant ‘De Posthoorn’ aan de Schager Markt; wie het ontstaan van de Vrijmetselarij kent weet dat symbolischer haast niet mogelijk is.

Op 16 juni 1979 werd de oprichting van Loge Scagha een feit. En op 22 maart 1980 vond onder zeer grote belangstelling (200 Vrijmetselaren) de installatie van de Achtbare Loge ‘Scagha’ nummer 267 plaats in de N.H. Kerk te Schagen. Bij de installatie was het voltallige Hoofdbestuur aanwezig. De bijeenkomsten van de Vrijmetselaarskring en later van Loge ‘Scagha’ werden gehouden in de bovenzaal van café-restaurant ‘De Posthoorn’. Dank zij Broeder J.B. van Bork, die als dominee aan de N.H. Kerk was verbonden, kon Loge ‘Scagha’ vanaf medio 1979 voor haar bijeenkomsten de consistorie van de kerk huren. Sindsdien is deze plek in de kerk de werkplaats van de Loge gebleven.

De eerste Achtbare Meester van Loge Scagha was ds. Jan Bart van Bork. Het ledenaantal van de Loge is sinds de oprichting aanmerkelijk toegenomen. Op dit moment zijn er zo’n 35 ingeschreven leden en een viertal buitenleden. Wekelijks nemen er altijd minstens 20 leden deel aan de bijeenkomsten.

Over de Loge

Loge Scagha komt bijeen in de Grote Kerk te Schagen; een Nederlands Hervormde kerk. Deze kerk is ontworpen door J.A.G. van der Steur en in gebruik genomen in 1897. Deze kerk is gebouwd nadat het vorige kerkgebouw volledig door brand is verwoest. De Grote Kerk is dan wel een Hervormde Kerk, toch oogt ze opvallend weelderig.

Hoewel in de begindagen ook bijeen werd gekomen in de Grote Kerk, heeft Loge Scagha ook zijn samenkomsten gehad op andere locaties in Schagen. Een van deze locaties was Kasteel Schagen; een kasteel gebouwd in 1440 door Willem, een bastaardzoon van de graaf van Holland, graaf Albrecht van Beieren.

Inmiddels heeft Loge Scagha zijn Werkplaats weer op de plek waar het voor de loge allemaal begon. ln vergelijking tot Loges met een eigen gebouw en vaste sacrale ruimte is Loge ‘Scagha’ bijzonder te noemen. Voor elke bijeenkomst moet de ruimte worden ingericht, zowel voor gewone comparities als Open Loges. En na de bijeenkomsten moet alles weer worden opgeruimd. Dit vereist broederlijke samenwerking: een extra bevordering van de onderlinge band.