Augustus

15 > Zomersocial,  de jaarlijkse midzomer bijeenkomst met partners. En dit jaar met een BBQ

September

16 > 1e Gr. Open Loge Opening Werkjaar

23 > 19.30 Meestervergadering;

20.00 1e Gr. Bouwstuk “Kracht uit de Rechte Lijn”.

         Inhoud: Hoe een gesloten gedachtenstart tot een verrassend inzicht kan leiden.

30 > 19.30 Meestervergadering; 20.00 1e Gr.

     Bouwstuk “met een hedendaagse bril kijken naar oude symboliek`

          Inhoud: Die oude symboliek luidt dat de jonge werklieden zullen in ’t werk onderwezen worden

          om teloorgaan van materialen door gebrek aan kennis of ervarenheid te voorkomen., tot

          versterking  en onderhouden van de broederlijke liefde “

Oktober

07 > 3e Gr. Open Loge Verheffing

Dinsdag 12 > Verdiepingsavond

14 > Profaan: Avond voor belangstellenden

                  Er zijn deze avond o.a.  3 korte bouwstukken met ieder een eigen karakter om de

                 belangstellenden de breedte van ons palet te laten ervaren. Zie voor meer info het ook op onze

                 website vermelde programma.

21 > 2e Gr. Open Loge Bevordering

28 > 1e Gr. Bouwstuk “Een gekleurde wereld”…

November

Dinsdag 02 > Verdiepingsavond

04 > 2e Gr. Open Loge Eventueel Bevordering

11 > 3e Gr. Bouwstuk “1 jaar Meester

                  Inhoud: Een persoonlijk bouwstuk over zijn 1ste jaar als Meester Vrijmetselaar

18 > 2e Gr. Instructieloge

25 > 1e Gr. Bouwstuk “het is wetenschappelijk bewezen””

                Inhoud:  Maar hoe wordt het bewijs in de huidige maatschappij ervaren?

December

02 > 1e Gr. Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 07 > Verdiepingsavond

09 > 1e Gr. 20.00 1e Gr. Bouwstuk “<onderwerp wordt nog nader ingevuld>

16 > 1e Gr. Open Loge WinterSintJan

Januari 2022

13 > Nieuwjaarsbijeenkomst


De arbeidstafel is aan verandering onderhevig. Wij doen ons best om deze zo spoedig mogelijk bij te werken.

“Tot onze spijt is ten gevolge van de coronacrisis visiteren niet mogelijk”