De Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2, lid 3 en 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Naam: Loge Scagha No. 267
Alias: Vrijmetselaarsloge Scagha nr. 267 onder het GrootOosten der Nederlanden          
Adres: Kogerlaan 49, 1741 DA te Schagen          
Mail : secretaris.loge267@vrijmetselarij.nl        
Website: www.loge-scagha.nl

KVK: 40637497        
Fiscaal : RSIN 816633769
Rekening: NL39 INGB 0002 6245 26 (t.n.v. Loge Scagha te Schagerbrug)     

Bestuur van de Loge

Achtbare Meester: G. de Wit   
Secretaris: B. Severijn                                                             
Thesaurier: P.J. Gerke  
Ged. Meester: A. Napjus                      
Redenaar: H. Bouland                           
1e Opziener: R. Wijbregt                        
2e Opziener: J. Gharbaran                         

Loge Schagha kent geen bezoldigde bestuursfuncties!

Doelstelling, Beleidsplan en Financiële verantwoording:

Loge Scagha stelt zich ten doel de beoefening van de vrijmetselarij, met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage. E.e.a. kunt u hier teruglezen.    

Bijeenkomsten 2020/2021: 

C.a. 31 reguliere digitale bijeenkomsten (comparities) en c.a. 1 bijzondere bijeenkomsten (Open Loges).

Financiële verantwoording:

De balans- en resultatenrekening over 2021 kunt u hier nalezen.

De contributie per kalenderjaar bedraagt € 275,00 per persoon voor leden,
€ 35,00 voor buitenleden en € 205,00 voor leden wonend in het buitenland. Het entreegeld bedraagt € 150,00 (eenmalig).

per 1 september 2019 zijn er 34 betalende leden en 3 buitenleden.

Meer weten over de ANBI regeling? Kijk op de website van de belastingdienst.