De Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2, lid 3 en 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Naam: Loge Scagha No. 267
Alias: Vrijmetselaarsloge Scagha nr. 267 onder het GrootOosten der Nederlanden          
Adres: Smaragd 1, 1761 VL Anna Paulowna          
Mail : loge_scagha@hotmail.com      
Website: www.loge-scagha.nl

KVK: 40637497        
Fiscaal : RSIN 816633769
Rekening: NL39 INGB 0002 6245 26 (t.n.v. Loge Scagha te Anna Paulowna)     

Bestuur van de Loge (2024)

Achtbare Meester: A. Brandt  
Secretaris: A. Napjus                                                             
Thesaurier: R. Borst  
Ged. Meester: F. Gerritse                      
Redenaar: E. Groos                           
1e Opziener: B. Severijn                       
2e Opziener: T. Sluijs                         

Loge Schagha kent geen bezoldigde bestuursfuncties!

Doelstelling, Beleidsplan en Financiële verantwoording:

Loge Scagha stelt zich ten doel de beoefening van de vrijmetselarij, met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage. E.e.a. kunt u hier teruglezen.    

Bijeenkomsten 2023/2024: 

C.a. 31 reguliere digitale bijeenkomsten (comparities) en c.a. 1 bijzondere bijeenkomsten (Open Loges).

Financiële verantwoording:

De balans- en resultatenrekening over 2023 kunt u hier nalezen.

2024
De contributie per kalenderjaar bedraagt
€ 295,- per persoon voor leden
€ 128,- per lid van eer
€ 35,- voor buitenleden
€ 205,- voor leden wonend in het buitenland.
Het entreegeld bedraagt € 155,00 (eenmalig).
per 1 Januari 2024 zijn er 26 betalende leden en 8 buitenleden, 2 leden buitenland, 1 lid van eer.

Meer weten over de ANBI regeling? Kijk op de website van de belastingdienst.