De Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2, lid 3 en 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Naam: Loge Scagha No. 267
Alias: Vrijmetselaarsloge Scagha nr. 267 onder het GrootOosten der Nederlanden          
Adres: Kogerlaan 49, 1741 DA te Schagen          
Mail : secretaris.loge267@vrijmetselarij.nl        
Website: www.loge-scagha.nl

KVK: 40637497        
Fiscaal :        
Rekening:     

Bestuur van de Loge

Achtbare Meester:    
Secretaris:                                                                 
Thesaurier:      
Ged. Meester:                            
Redenaar:                                    
1e Opziener:                                
2e Opziener:                                

Doelstelling, Beleidsplan en Financiële verantwoording:

Loge Scagha stelt zich ten doel de beoefening van de vrijmetselarij, met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage. E.e.a. kunt u hier teruglezen.      

Financiële verantwoording:

De balans- en resultatenrekening kunt u hier nalezen.

Meer weten over de ANBI regeling? Kijk op de website van de belastingdienst.