De aardse reis verloopt steeds
langs kronkelige paden met
talrijke verborgen levenslessen.
Mensen, spirituele wezens
in een stoffelijk lichaam,
moeten door die lessen
hun individuele grondtoon
ontdekken: hun ware identiteit
die hen verbindt met de alfa
en omega van de kosmische
levensstroom – oneindige
bron van alle bestaan.

KEN U ZELVE is voor ieder mens
de primaire levensopdracht.
Maar vanaf onze geboorte
hechten we ons sterk aan
vergankelijke aardse waarden.
Zo raken we steeds verder
vervreemd van onze
spirituele oorsprong.

Zintuigelijke waarneming richt
zich louter op uiterlijke schijn.
Alleen constant gerichte innerlijke
verdieping kan toegang bieden
tot onze ware spirituele aard.
Zo zullen we ontdekken wie en wat
we werkelijk zijn. Onthulling van onze
authentieke identiteit in een
dimensie van puur hoger bewustzijn.
Dan zullen we ons ervan bewust zijn
dat we duurzaam deel uitmaken van de
weldadige kosmische grondtoon
waaruit altoos zuivere harmonie en
liefde weerklinkt. Ken U Zelve.

21-09-2019
Fedor